Siden er under vedlikehold

Vi oppdaterer våre systemer og utfører derfor vedlikehold av vår nettbutikk.
Vi beklager ulempene dette måtte medfølge.

Vi er tilbake den 02.06.2020

Dersom det haster er du velkommen til å ta kontakt med selgeren din eller vårt salgskontor.

Som vanlig kan du bestille via epost/telefon/fax i denne perioden (gjelder ikke oppdrettere)

Takk for forståelsen.